Att använda appen för vanliga frågor (FAQ)

Om upprepade frågor är en del av ditt dagliga arbete rekommenderar vi att du använder vår app för att befria dig från upprepad kommunikation om vanliga frågor.

Till exempel kan du ha ett antal återkommande frågor som du får från dina patienter om och om igen. Om du publicerar denna information i appen kan dina patienter enkelt få kunskap genom appen och du behöver inte svara på samma frågor om och om igen via e-post, telefon eller i möten.

Ett annat bra exempel är att publicera frågor som du ställer ofta. Vi rekommenderar också att du uppmuntrar dina patienter att svara på dessa frågor genom appen inför ett möte. På så sätt kan ni förbereda er för det faktiska mötet och hantera tiden mer effektivt.