Att skapa och använda taggar

Taggar hjälper dig att hantera grupper av patienter. Om du har använt samma tagg på flera individer kan du enkelt hitta dem i kontaktlistan. Detta är användbart om du vill skicka en notis till många individer som använder samma tagg.

Till exempel kan du skapa en tagg för patientgrupp eller en tagg för ansvarig sjuksköterska och lägga till för dina patienter.

En patient kan ha noll, en eller flera taggar tillagda. Du kan skapa eller ta bort taggar för en patient när du vill.